• Indústria en general
  • Anoia, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 114 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa integrada en grup industrial multinacional suec que ofereix solucions innovadores per a l'automatització d'habitatges i edificis, necessita un Product Manager.

Reportant al responsable del departament, realitzarà les següents tasques:
- Recerca de clients i necessitats del mercat.
- Especificar nous productes segons l'estratègia de la companyia.
- Estudi i anàlisi de solucions de la competència.
- Gestió de projectes de nous desenvolupaments.
- Proporcionar tota la informació sobre els productes que s'utilitzaran en els canals de comercialització.
- Proporcionar formació interna i externa.
- Mantenir actualitzat amb coneixement professional de les tecnologies actuals i futures.
- Gestió del cicle de vida del producte.

El candidat seleccionat formarà part d'un equip professional i motivat situat entre Igualada i Barcelona.

Requisits:
- Títol tècnic en Electrònica, Telecomunicacions o similar.
- Nivell fluid d'anglès (C1) i espanyol (C1).
- Coneixement tècnic sòlid en tecnologies de bus de camp per a tecnologies d'automatització d'habitatges i edificis.
- Capacitat natural per a la comunicació i la gestió de les relacions amb els clients.
- Fortes habilitats de documentació.

Requisits valorables:
- Altres idiomes: francès, alemany, portuguès, àrab.
- Experiència prèvia com a Product Manager o Project Manager.
- Experiència en protocols estàndard per a automatització d'edificis i habitatges (KNX, BACnet, Modbus, LonWorks, MBUS, DALI...).
- Experiència en integracions multiprotocol.
- Experiència en solucions HVAC.

S'ofereix:
- Treballar en un ambient jove i dinàmic.
- Salari fixe, d'acord amb les habilitats provades dels candidats.
- Treballar en una empresa en creixement.
Estudis mínims
- Títol tècnic en Electrònica, Telecomunicacions o similar.
Experiència mínima
- Experiència mínima entre 1 i 3 anys.
Idiomes mínims
- Anglès: nivell fluïd/C1.
- Espanyol: C1.
Requisits valorables
Requisitos valorables:
- Otros idiomas: francés, alemán, portugués, árabe.
- Experiencia previa como Product Manager o Project Manager.
- Experiencia en protocolos estándar para automatización de edificios y viviendas (KNX, BACnet, Modbus, LonWorks, MBUS, DALI...).
- Experiencia en integraciones multiprotocolo.
- Experiencia en soluciones HVAC.