• Indústria en general
 • La Garrotxa, Espanya
 • Contracte
  • Indefinit
  • Jornada completa
  • Salari brut fix no especificat
  • Salari variable
 • 115 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa molt reconeguda en el sector de la producció i comercialització de productes de gran consum, precisa incorporar per al seu equip un / a Key Account Manager, amb domini de l'anglès i francès.

Les seves principals tasques i funcions seran:
- Desenvolupar les estratègies comercials a curt, mitjà i llarg termini conjuntament amb el KAM Canal Retail i Direcció Comercial.
- Establir les polítiques de vendes per als clients per productes: preus, terminis, condicions, garanties, serveis afegits, etc., conjuntament amb el KAM Canal Retail.
- Anàlisi i coneixement continuo dels diferents mercats per poder respondre amb coneixement als requeriments dels clients i aportar solucions per aconseguir els seus objectius.
- Participar en l'elaboració del pressupost i controlar el seu compliment, corregint desviacions. Elaborar pressupost de vendes per país i client, i estratègies per aconseguir-los segons les particularitats esmentades.
- Conèixer els clients actuals i clients potencials i fer seguiment dels seus calendaris d'acció per aprofitar totes les oportunitats.
- Negociar els contractes generals de compra anuals amb cada cadena sota la supervisió del KAM del Canal Retail i Direcció Comercial.
- Compilar informació dels diferents departaments per poder donar resposta a les necessitats / peticions / consultes dels clients. Ser el vincle entre el client i els diferents departaments de l'empresa.
- Preparar ofertes indagant les particularitats i condicions del client i així evitar posteriors i costosos mal entesos, tot això sota la supervisió del KAM Canal Retail.

S'ofereix:
- Estabilitat en empresa consolidada.
- Salari fix variable (segons objectius).
- Possibilitat de desenvolupament professional.
Estudis mínims
- Cicle Formatiu de Grau Superior o formació universitària relacionada amb Comerç Internacional, Ciències Empresarials, ADE i / o Economia.
Experiència mínima
- Experiència de 2-3 anys en un departament d'exportació realitzant tasques comercials, preferiblement en negociació amb grans comptes del Canal Retail.
Idiomes mínims
- Anglès: Avançat.
- Francès: Avançat.
- Català: Avançat.
Requisits valorables
- Disponibilidad para viajar, un 40% del tiempo, aprox.