• Alimentari
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 12 inscrits
Descripció de l'oferta
Per important empresa del Bages, dedicada a la fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia, seleccionem un responsable per a la realització de tasques de manteniment de maquinària, eines o instal·lacions de l'organització, sempre mantenint els nivells de qualitat i seguretat i higiene fixats per la direcció de l'empresa. Les funcions seran: - Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, eines i maquinària de la planta assegurant la producció a triple torn evitant les aturats no programades. - Gestionar els treballs de manteniments realitzats per tercers. - Proposar mesures per optimitzar el rendiment de les instal·lacions existents i els costos del manteniment en base a criteris de productivitat i seguretat del personal. - Justificar davant el Cap de Planta les desviacions del pressupost de manteniment i vetllar perquè no es produeixin desviacions per sobre del pressupost. S'ofereix: - Contracte estable. - Entrar a formar part en una empresa sòlida i amb creixement. - Salari segons experiència aportada.
Estudis mínims
FP II o Cicle Formatiu Superior en mecànica, electromecànica o Manteniment i serveis a la producció.
Experiència mínima
3 a 5 anys d'experiència desenvolupant el manteniment mecànic correctiu i preventiu.
Idiomes mínims
- Català: natiu. - Català: natiu.
Requisits valorables
- Formación en seguridad e higiene/manipulador.
- Conocimientos informáticos office.
- Conocimientos en negociación/compras