• Consultoria
  • Maresme, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 69 inscrits
Descripció de l'oferta
Per empresa amb vocació internacional situada a la comarca del Maresme i dedicada a la consultoria d'empreses, seleccionem un/a Assistent de Direcció bilingüe espanyol-anglès i amb experiència demostrable en el rol. Busquem un perfil amb les següents característiques:
- Organitzat, estructurat i escrupolós.
- Personalitat assertiva capaç d'expressar-se en manera directa i concís.
- Amb la facultat de treballar de manera autònoma i de donar prioritats.
- Habituat a treballar per a grans empreses.
- Amb la preparació necessària per assolir els objectius marcats.
- Habituat a treballar en equip.
- Nivell avançat d'ofimàtica i internet.
- Bon nivell de redacció i expressió escrita, tant en espanyol com en anglès.
Estudis mínims
-
Experiència mínima
- Almenys 10 anys en un lloc similar.
Idiomes mínims
- Español molt alt o natiu.
- Anglès nadiu o titulació C2.
Requisits valorables
- Zona de residencia en la comarca del Maresme.