• Alimentari
  • Osona, Espanya
  • Contracte
    • Indiferent
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 1064 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació i en important fase de creixement a nivell nacional, precisa incorporar un Supply Chain Manager. La seva missió serà liderar el Departament de Planificació, Logística i Picking, d'acord amb els indicadors establerts conjuntament amb la Direcció General.

Les seves tasques i funcions seran les següents:
- Liderar la planificació de la demanda i de la producció juntament amb la Direcció Industrial garantint un servei de qualitat.
- Liderar l'organització de la gestió diària del subministrament a fàbrica (matèries primeres, envasos, etiquetes, previsió de planificació, etc).
- Definir el sistema i flux d'informació dels departaments amb els quals col·labora (magatzem, producció, logística, comercial i compris).
- Participar en els grups de treball interdepartamentals per plantejar millores i solucions als problemes detectats, d'acord amb els objectius de l'empresa.
- Dirigir i gestionar l'equip de treball que lidera, detectant les necessitats formatives i de desenvolupament dels col·laboradors.
- Planificar i gestionar el pressupost de les diferents àrees que lidera minimitzant les minves o deixalles.
- Valorar, juntament amb la Direcció Industrial i la Direcció d'ID, la viabilitat de nous projectes / productes / sistemes o processos que puguin afectar la productivitat de la fàbrica.
- Responsable de la correcta lliurament en temps i forma del producte acabat al client final.
- Gestionar l'estoc en el seu emmagatzematge òptim així com assegurar una bona recepció del mateix en temps i forma.
- Organitzar i desenvolupar un sistema d'inventari que permeti conèixer les existències de forma permanent per planificar les compres diàries.
- Analitzar i definir la capacitat d'emmagatzematge de la planta.
- Definició, seguiment i compliment dels KPI 's assignats per la Direcció General.
Estudis mínims
- Enginyeria Superior Industrial
- Màster o postgrau en Direcció d'Operacions i / o Supply Chain.
Experiència mínima
- Experiència mínima de 5 o 10 anys en empreses del sector alimentari desenvolupant funcions similars a les descrites.
Idiomes mínims
- Català
- Español
- Inglés (First Certificate - Advanced).
Requisits valorables
- Se valorará formación en MBA o Máster en Administración y Dirección de Empresas y/o similar.
- Certificación Lean Six Sigma