• Alimentari
  • Osona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 506 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació i en important fase de creixement a nivell nacional, precisa incorporar un Responsable de Producció, sent aquest el màxim responsable del control i compliment dels objectius de minves, productivitat i estandardització.

Les seves tasques i funcions seran les següents:
- Compliment de la planificació de la producció d'acord a la forma, temps i funcions establertes.
- Garantir la correcta interrelació entre les àrees de producció, manteniment, ID, Supply i Qualitat.
- Gestió i solució de les incidències que puguin sorgir per evitar interrupcions en el procés de fabricació.
- Assegurar el compliment de les normes de seguretat, ordre, neteja, manteniment de màquines i organització del personal i de la fàbrica.
- Lideratge per objectius i gestió de l'equip de producció (dirigir, coordinar, planificar, motivar, formar, etc.). - Assegurar el compliment de les instruccions de treball (Entrades OT 's, fitxes de producte visual, etc.)
- Assegurar el compliment del protocol fix de comunicació de qualsevol incidència.
- Seguiment, juntament amb Direcció, dels costos i possibles inversions que es defineixin.
- Realitzar auditories periòdiques per a seguiment dels objectius esperats de les seves seccions.
- Coneixement i supervisió del pla d'higiene i desinfecció que defineix el Departament de Qualitat.
- Seguiment de l'equip de treball del departament.

S'ofereix:
- Estabilitat laboral a empresa sòlida i en creixement.
- Incorporació immediata.
- Atractiva remuneració (en dependència dels coneixements i experiència aportada).
Estudis mínims
- Enginyeria Superior Industrial o Enginyeria Tècnica Industrial.
Experiència mínima
- Experiència mínima de 5 anys en empreses del sector alimentació, desenvolupant funcions similars a les descrites.
Idiomes mínims
- Català: Natiu.
- Català: Nadiu
- Anglès: First Certificate - Advanced.
Requisits valorables
- Conocimiento de mecánica y electrónica.
- Mejora de métodos de trabajo, productividad y costes.
- Orientación a resultados y mejora continua (propuestas de mejora).
- Formación en Lean Management.