• Indústria en general
  • Baix Penedès, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 37 inscrits
Descripció de l'oferta
Etalentum selecciona per a empresa especialitzada en la fabricació de làmines de PET rígida mono i multicapa, fonamentalment per als processos de termoformat per a indústria d'envasat d'aliments i blísters, un tècnic de Manteniment, que seguint les directrius del Responsable de Manteniment haurà de realitzar les següents funcions :

funcions:
- Activitats de Manteniment preventiu i correctiu sobre els equips productius i instal·lacions.
- Control i regulació de procés industrial.
- Vigilància estat de funcionament d'instal·lacions auxiliars.
- Registre de les activitats (parts i consums).

Requisits:
- CFGS Electromecànica
- Coneixements programació PLCs
- Experiència mínima de 3 anys en lloc similar.

Requisits valorables:
- Anglès (B2).

Ofereix:
- Entrar a formar part d'una empresa consolidada en el sector.
- Incorporació immediata.
- Contracte indefinit.
- Posició estable amb salari convenir depenent de l'experiència i valors aportats.
Estudis mínims
- CFGS Electromecànica
Experiència mínima
- Experiència mínima de 3 anys en lloc similar.
Idiomes mínims
- Català
- Castellà
Requisits valorables
- Inglés (B2).