• Begudes i Tabac
  • Garrotxa, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Indiferent
    • Salari brut fix no especificat
  • 31 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació (begudes), precisa incorporar un Gestor de Manteniment, sent aquest el màxim responsable del Departament de Manteniment.

Les seves tasques i funcions seran les següents:
- Liderar i gestionar l'equip de manteniment.
- Gestionar i planificar el manteniment correctiu i preventiu de la planta, garantint el correcte funcionament de la maquinària i instal·lacions.
- Proporcionar assistència tècnica en cas d'avaria greu (ha de poder realitzar diagnòstics en PLCs).
- Liderar el pla de millora contínua del departament de manteniment (relació amb proveïdors, propostes i implementació de millores, control de l'efectivitat, etc.).
- Participar en els projectes de millora contínua relatius a la planta de producció (auditories, operacions, etc.).
- Gestionar els serveis auxiliars (aigua, electricitat ...).
- Gestionar el magatzem tècnic.

S'ofereix:
- Estabilitat laboral a empresa sòlida i en creixement.
- Incorporació immediata.
- Flexibilitat horària i organitzativa.
- Atractiva remuneració (en dependència dels coneixements i experiència aportada).
Estudis mínims
- Enginyeria Tècnica (especialitat en Electricitat, Mecànica o electrònica).
- CFGS en instal·lacions electrotècniques i automatitzades o similar (valorable).
- CFGS en sistemes electrotècnics i automatitzats o similar (valorable).
- Coneixements de soldadura, torneria, encunys acoblament i reparació d'elements mecànics.
- Coneixements d'esquemes elèctrics, tant d'instal·lacions com de maquinària.
- Formació en PLC, elements de contacte i mòduls de programació (Siemens i Omnron).
Experiència mínima
- Experiència mínima de 3 anys desenvolupant funcions similars a les descrites, preferiblement en empresa embotelladora.
- Experiència mínima de 3 anys desenvolupant funcions de Tècnic de Manteniment Industrial (Oficial de 1ª Electromecànic), preferiblement en empresa embotelladora.
- Experiència en gestió d'equips i en negociació amb proveïdors de manteniment industrial.
Idiomes mínims
- Català: Natiu.
- Català: Natiu.
- Anglès: Bàsic (comunicació amb proveïdors).
Requisits valorables
- Experiencia en línea de embotellado en diagnóstico de averías.
- Experiencia en gestión de equipos y tareas de mantenimiento en plantas de embotellado.
- Experiencia en la gestión de planes de mantenimiento preventivo.
- Experiencia en participación de proyectos de mejora continua, a poder ser liderando alguno de ellos.