• Indústria en general
  • Vallès Oriental, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 41 inscrits
Descripció de l'oferta
Per important empresa del sector del packaging, situada al Vallès Oriental, vam seleccionar a un muntador Electromecànic amb experiència.

Principals tasques i responsabilitats:
- Acoblament dels conjunts, peces i components que formen una màquina.
- Muntatge dels elements de protecció i resguards.
- Muntatge dels accionaments pneumàtics i instal·lació de canonades i racordatge.
- Instal·lació del quadre elèctric.
- Muntatge i Instal·lació dels elements de detecció.
- Muntatge dels accionaments elèctrics.
- Connexionat dels elements elèctrics i del quadre elèctric.
- Proves de senyals, càrrega del programa del PLC i seguiment i ajustos.
- Seqüència de funcionament.
- Desmuntatge i preparació per a l'enviament.

A les instal·lacions del client, es realitzaran les següents tasques:
- Posicionat, alineat, anivellat i ancoratge de les diferents parts de la instal·lació.
- Connexionat.
- Proves de senyals.
- Proves de funcionament.
- Test en producció.
- Formació al personal del client.
Estudis mínims
- Formació Professional de Grau Superior o equivalent.
Experiència mínima
- Almenys 5 anys d'experiència en lloc similar.
Idiomes mínims
- Català: Nivell alt i/o natiu.
- Català: Nivell alt i/o natiu.
- Anglès: Nivell mig.
Requisits valorables
-