• Alimentari
  • Baix Ebre, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 33 inscrits
Descripció de l'oferta
Etalentum selecciona per a empresa amb més de 40 anys d'experiència en el sector de l'alimentació, un responsable de Manteniment, que seguint les directrius del director Industrial haurà de realitzar les següents funcions:

- Fer seguiment dels indicadors d'activitat claus del departament. Emplenar els quadres de control. Marcar objectius, analitzar desviaments.
- Gestionar els costos del departament de Manteniment.
- Gestionar les empreses externes, operaris, contractes de manteniment, assegurant el compliment de les normes de PRL.
- Participar en reunions operatives del departament.
- Desenvolupar anualment el Pressupost, valorant el correctiu i preventiu a realitzar.
- Fer Planificacions a mig termini per revisar les necessitats amb els recursos.
- Desenvolupar el preventiu necessari per a les màquines i instal·lacions. Definir durades teòriques, freqüències i items a controlar.
- Fer complir els procediments que afectin el departament (qualitat, seguretat) i desenvolupar els procediments propis.
- Gestionar la quantitat de personal necessari en el departament, en funció de les necessitats i el pressupost.
- Garantir la comunicació diària amb el cap de producció, per tal d'establir les prioritats necessàries per complir el pla de producció.
- Assegurar el correcte funcionament dels equips de procés i serveis i energia.
- Disposar dels protocols necessaris per garantir el funcionament de la fàbrica.
- Mantenir l'ordre i neteja en les seves instal·lacions i en les activitats a desenvolupar en la fàbrica.

Responsabilitats:
- Seguiment del Sistema de Gestió.
- Controlar els costos del departament.
- Confeccionar el Pla Mestre de recursos de Manteniment i fer la Planificació a mig termini.
- Tenir vigents els preventius, correctius i predictius i les rutines diàries.
- Desenvolupar procediments.
- Gestionar el personal del departament.
- Compliment dels indicadors del departament.
- Proposar accions de millora contínua en la planta i / o processos.

Requisits:
- Grau en Enginyeria Industrial, Electricitat, Electrònica o Mecànica.
- Experiència d'entre 3 i 5 anys com a responsable de manteniment en empreses d'alimentació.
- Coneixements programació PLCs.

Requisits valorables:
- Anglès (B2).

Ofereix:
- Entrar a formar part d'una empresa consolidada en el sector.
- Incorporació immediata.
- Contracte indefinit.
- Posició estable amb salari convenir depenent de l'experiència i valors aportats
Estudis mínims
- Grado en Ingeniería Industrial, Electricidad, Electrónica o Mecánica.
Experiència mínima
- Experiència d'entre 3 i 5 anys com a responsable de manteniment en empreses d'alimentació.
Idiomes mínims
- Català
- Espanyol.
Requisits valorables
- Inglés (B2).