Mecatrònic oficial 1a

Oferta de treball sector Automoció - referència 16438

Tancada
Oferta de treball sector
Sector: Automoció
País: Espanya
Província: Barcelona
Població: Garraf
Vacants
1
Inscrits
2
Compartir
Descripció de l'oferta
Per important empresa del sector automoció situada a la zona del Garraf, estem seleccionant 1 mecatrònic oficial 1a, que seguint les directrius del responsable de manteniment de mecanitzat, haurà de realitzar les següents funcions i responsabilitats:
- Assegurar-se que els equips utilitzats a la planta de mecanitzat funcionen correctament i de manera eficient.
- Diagnosticar i reparar avaries.
- Dur a terme revisions periòdiques de manteniment. Instal·lació d'equips.
- Realitzar manteniment preventiu i correctiu. - Analitzar avaries i proposar accions correctores.
- Col · laborar en noves instal·lacions i integracions de nous productes.
- Complir les normes, procediments i instruccions aplicables en la seva àrea d'actuació, així com les polítiques i valors que emanen de la Direcció.

Requisits:
- Nivell de coneixements equivalents als de CFGS en electricitat-electrònica / mecànica.
- Experiència equivalent en el lloc de 5 anys.
- Coneixements tècnics multidisciplinaris en CNC, PLC, Electricitat, Electrònica, Pneumàtica, Hidràulica i Robòtica.

Ofereix:
- Contractació Indefinida.
- Jornada Laboral Completa - Sistema de treball a torns (Jornada continuada de 8 hores, rotació horària mensual, contempla el treball en dissabtes o diumenges)
- Salari a convenir.
Estudis mínims
- Nivell de coneixements equivalents als de CFGS en electricitat-electrònica/mecànica.
Experiència mínima
- Experiència equivalent en el lloc de 5 anys.
Idiomes mínims
- Català.
- Espanyol.
Contracte
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada laboral: Jornada completa
Salari brut fix: No especificat
Salari variable: Si
Tornar