• Sanitat/Hospitals/Clinicas/Mútues
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Mitja jornada
    • Salari brut fix no especificat
  • 38 inscrits
Descripció de l'oferta
Per a entitat científica de formació mèdica, líder en RCP ubicada a Barcelona, ens trobem buscant un/a coordinador/a de serveis. La principal tasca serà la d'exercir d'enllaç entre els diferents Òrgans de Gestió que integren aquesta entitat científica, col·laborant entre la Presidència, la Junta de Representants i l'Assemblea amb les 5 diferents Àrees Específiques d'actuació, la Secretaria tècnica i la Tresoreria que componen els Òrgans de Gestió del "Consell Català de Ressuscitació.

El rol principal de la persona incorporada serà el de crear un espai de col·laboració i vetllar pels bons vincles que s'estableixen entre els diferents professionals, mantenir el CCR amb un bon sistema de comunicació i ser el principal motivador/a de les bones relacions i la fluïdesa de la comunicació interna i externa.
Dependència directa de la Presidència del CCR.


Requisits:

Experiència mínima superior a 5 anys en l'aàrea mèdica assistencial estretament vinculada amb la pràctica de la RCP.
Disponibilitat per dedicar-se 20 hores setmanals, a distribuir durant la setmana en funció de la disponibilitat oferta i per assistència a reunions de treball de manera puntual.
Capacitat d'organització, planificació, autogestió i lideratge.
Habilitats socials de coordinació d'equips.
Habilitats comunicatives.
Ser una persona actualitzada i amb un alt interès en la matèria.

Oferim:

Formar part d'una entitat científica de formació mèdica de prestigi.
Possibilitat de desenvolupament professional.
Horari flexible i possibilitat de combinar-lo amb una altra feina. A concretar en coordinació amb l'equip tècnic de secretaria, la Presidència i la Junta de Representants del CCR.
Possibilitat de treball híbrid una vegada la persona hagi adquirit el coneixement suficient per poder desenvolupar la seva feina de manera autònoma.
Remuneració atractiva a pactar segons coneixement aportat i hores dedicades.
Contracte mercantil de prestació de serveis o laboral, d'un any inicial amb la possibilitat d'ampliació a indefinit.
Estudis mínims
Titulació sanitària, preferentment medicina amb especialitat relacionada amb la reanimació cardiopulmonar.
Es valoraran també professionals que vinguin d'altres disciplines sempre que aportin sòlids coneixements en la matèria, així com de coordinació de grups professionals i gestió
Experiència mínima
Experiència mínima superior a 5 anys en equips sanitaris on sigui habitual la pràctica de Ressuscitació, cardiopulmonar.
Experiència en tasques de coordinació d'equips de professionals sanitaris.
Experiència en la pràctica de RCP en situacions diverses, tenint ampli coneixement i experiència.
Idiomes mínims
Nivell alt/natiu de català i castellà, nivell professional d'anglès.
Requisits valorables
Haver hagut de coordinar professionalment equips interdisciplinaris en institucions sanitàries,
Qualsevol activitat laboral o extra-laboral en la qual s'hagi exercit la tasca de coordinació de persones.
Aportació de referències professionals.