• Construcció
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 30 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa constructora d'Osona amb més de 25 anys de trajectòria en el sector i especialitzada en la construcció i el manteniment d'indústries, requereix incorporar un/a Encarregat d'obra amb experiència mínima de 5-6 anys en la supervisió, control i coordinació de les tasques i del personal d'obra en construccions (preferiblement industrials).

En dependència del Cap d'obra, les tasques i funcions principals del lloc de treball són:
- Relació i coordinació amb els diferents industrials i subcontractes que participen en l'obra, per tal d'assegurar-ne la qualitat i el compliment dels terminis establerts.
- Assegurar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
- Respectar i vetllar pel compliment de la normativa vigent i d'altres legislacions d'aplicació.
- Planificar i organitzar el procés dels treballs d'obra.
- Controlar i supervisar l'execució de l'obra.
- Controlar l'acompliment de la planificació.
- Interpretar els plànols i replantejament de les unitats d'obra.
- Proposar procediments, materials i tècniques d'execució.
- Facilitar l'assessorament tècnic als/a les operaris/àries.
- Efectuar càlculs de materials i amidaments de l'obra executada.
- Control dels materials, els mitjans i la maquinària d'obra.
- Control de la qualitat de les partides d'obra executades.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en sòlida empresa constructora d'Osona en creixement continu.
- Condicions salarials negociables, segons l'experiència, els coneixements i els valors aportats.
- Bon ambient de treball en empresa amb escassa rotació laboral.
- Horari: de dilluns a divendres de 7h a 17h aprox., amb la corresponent pausa per dinar.
- Vehicle d'empresa.

Es requereix:
- Bones habilitats de comunicació i de lideratge per tractar amb molts tipus de perfils diferents.
- Capacitat de treball en equip i aptituds de lideratge.
- Excel·lent organització i planificació.
- Capacitat de resolució de problemes i de prevenció d'aquests.
- Atenció al detall.
- Dots de treball sota pressió i en temps ajustats.
- Residència a Osona o comarques limítrofes i carnet de conduir ?B?.
Estudis mínims
- Es valorarà positivament (no imprescindible) FP o Cicle Formatiu de Grau Superior en Organització i Control d'Obres de Construcció o similars o experiència professional equivalent.
- Es valorarà positivament (no imprescindible) FP o Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic en Construcció o similars o experiència professional equivalent.
Experiència mínima
- Es requereix experiència mínima de 5-6 anys com a Encarregat d'obra, preferiblement en empresa constructora de projectes industrials (naus industrials, oficines d'empreses, reformes i rehabilitacions d'indústries agroalimentàries...,), valorant-se molt positivament experiència com a Encarregat d'obra en projectes de construcció o remodelació per al sector alimentari (especialment carni i elaborats carnis).
- Es valorarà molt positivament experiència en la relació i coordinació de subcontractistes de la mateixa obra (enginyeries, paletes, instal·ladors industrials, clima...,).
Idiomes mínims
- Català o castellà: avançat.
Requisits valorables
- Es valorarà positivament experiència en la supervisió, el control i la coordinació de les tasques i del personal d'obra en construccions industrials.