Política de privacitat

1.- RESPONSABLE

Etalentum Selecció, S.L. - C.I.F. B65981342
Adreça de contacte: Anselm Clave, 2 2n 4a 08500-Vic (Barcelona)
Correu electrònic: seleccion@etalentum.com
Telèfon de contacte: 902757620
Pàgina web: www.etalentum.com


2.- PROCEDÈNCIA, FINALITAT I DESTINATARIS

S'hauran d'emplenar veraçment totes les dades sol·licitades en el formulari de contacte.

- Dades personals de sol·licitant.

Les dades personals són proporcionats directament pels propis interessats amb la finalitat de gestionar la sol·licitud. Podem recollir dades personals identificatives i de contacte.

Finalment, s'enviarà informació per mitjans electrònics sobre les futures activitats que dugui a terme l'entitat a aquells interessats que, degudament informats durant la recollida de dades no s'hi oposin.

- Sol.licitants d'inscripcions en processos de selecció

-Candidats

Les dades personals procedeixen del propi interessat el qual ens les proporciona en completar el formulari de candidat a la pàgina web, al trucar-nos per telèfon, a l'enviar-nos un correu electrònic o mitjançant consultes a les xarxes socials en què té presència l'entitat.

Aquestes dades s'utilitzen per tal d'incorporar-ho a presents i futurs processos de selecció duts a terme per l'entitat així com per sol.licitar referències laborals a angigues empreses en les que el candidat hagués treballat. Quan vulguem tractar les seves dades per a altres coses, li demanarem permís primer i podran retirar-ho en qualsevol moment.

Els destinataris de les seves dades seran Etalentum Selección S.L., les empreses franquiciades de Etalentum Selección S.L. i les empreses que contracten els serveis de selecció de personal de Etalentum Selección S.L. o dels seus franquiciats.


3.- LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

Legitimació - En primer lloc, podem tractar les dades perquè els mateixos interessats o els seus responsables ens els proporcionen per gestionar el seu registre com a usuari a la web.

També vam demanar permís a aquestes persones per al tractament de les seves dades, per als casos en què la legislació vigent així ens ho exigeix, principalment en relació amb l'enviament de correus electrònics comercials.

Por último, en el caso de que cualquier ley nos obligue a conservar y/o presentar determinada documentación en la que pueden aparecer sus datos personales, como por ejemplo, la Ley General Tributaria, por lo que deberemos tratar esos datos en su cumplimiento. Finalment, en el cas de que qualsevol llei ens obligui a conservar i/o presentar determinada documentació en la que puguin aparèixer les seves dades personals, com per exemple, la Llei General Tributària, per el que haurem tractar aquestes dades en el seu cumpliment.

Conservació - Un cop les dades no siguin necessaris per als fins amb els quals van ser recollits, s'han de conservar durant 2 anys. Expirats aquests terminis es mantindran bloquejats fins que sigui possible la seva posterior destrucció o supressió.


4.- DESTINATARIS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

No cedim dades personals a tercers ni comptem amb proveïdors que ens prestin servei basats fora de la Unió Europea.


5.- CONSENTIMENT

El consentiment per als següents tractaments es recull de manera lliure, específica, informada i inequívoca mitjançant caselles en els propis formularis i es dóna per a les finalitats detallades en el punt 2 d'aquest RGPD.

A més, si vostè no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot oposar de manera senzilla en els mateixos formularis.

- Oposició a rebre comunicacions electròniques.


6.- DRETS

Vostè podrà:
Retirar el seu consentiment o exercir els seus drets d':
- Accés, o conèixer que dades personals tractem de vostè.
- Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes.
- Supressió, o a eliminar les dades personals que tenim de vostè.
- Oposició, o al fet que deixem de tractar les seves dades personals.
- Limitació, o a restringir el tractament que realitzem.
- Portabilitat, o al fet que li proporcionem les seves dades personals.
Sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d'un document identificatiu i exposant breument el seu cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta dirigida a Anselm Clave, 2 2n 4a 08500-Vic (Barcelona) o al seleccion@etalentum.com

Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es - C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid (901.100.099 - 912.663.517)