Etalentum crea un robot capaç d'evitar els descarts automatitzats d'altres sistemes de reclutament

ABC 28-06-2022
Marc Tierz
Communication & Marketing Manager
comunicacion@etalentum.com
+34 93 522 19 99
Gabinet de premsa