Socialment responsables

Etalentum Selección

Els nostres valors corporatius

Honestedat, serietat, confidencialitat, excel·lència i innovació

La nostra responsabilitat social és fonamental en el moment de plantejar i desenvolupar la nostra activitat principal. Etalentum treballa per ajudar les persones a trobar feina, millorant el seu nivell laboral i la seva qualitat de vida, i per ajudar les companyies a seleccionar els millors professionals, contribuint al desenvolupament i al creixement empresarial.
 

Valorem les persones

Promovem la igualtat i la diversitat
La igualtat entre homes i dones és una realitat dins de la companyia que es fa efectiva amb el desenvolupament de les accions del Pla d'Igualtat Etalentum i l'impuls d'activitats de sensibilització.
Emparem els Drets Humans
Ens assegurem que no som còmplices en la seva vulneració i entenem la responsabilitat de respectar-los més enllà del compliment de la llei.
 
Iniciem el pla saludable Etalentum
Amb la finalitat de millorar la salut i el benestar, així com el clima laboral, la productivitat i l'atracció i retenció del talent a la companyia, s'inicia el primer pla saludable de Etalentum. Aquest inclou diferents accions com: fruita a l'oficina, facilitats per a la realització d'activitats esportives, afterworks saludables...
Fomentem el teambuilding
Per potenciar l'esperit d'equip, la confiança i la cooperació entre els membres de Etalentum es duen a terme activitats de construcció d'equip. Aquestes activitats, orientades al creixement personal i professional de tot l'equip de treball, fomenten l'aprenentatge i la diversió com una experiència de resultats positius per a l'organització en general.
Contribuïm a la societat
Selección de personal a éxito
Som inclusius
Ens comprometem a l'ocupació de les persones amb discapacitat. Una mostra d'això és que incorporem i integrem persones amb discapacitat als nostres equips.
 
Selección de personal a éxito
Empleabilitat
Desenvolupem iniciatives que contribueixen a la formació i a l’ocupabilitat dels joves i de col·lectius en risc d'exclusió social. Per això estem en contacte continu amb universitats, instituts, centres de formació, fundacions, entitats i associacions.
 
Selección de personal a éxito
Iniciatives solidàries
Organitzem una jornada anual dedicada a l'ajuda d'algun col·lectiu en risc d'exclusió social. A més, participem periòdicament en algunes activitats solidàries com:
-Recollida i destrucció de residus de Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta
-Recollida de taps
-Donació de sang del Banc de Sang i Teixits
-"Gran Recapte d'Aliments" del Banc d'Aliments
-Marxa esportiva contra la pobresa d'Oxfam Trailwalker
 
Selección de personal a éxito
Sensibilització
Exercim una tasca de conscienciació als nostres empleats, clients i proveïdors sobre la importància de construir un món més just. Realitzem diferents accions de sensibilització adreçades a diversos públics per difondre què és la RSC i les seves implicacions, així com aprofundir en les seves diferents àrees de gestió.
Selección de personal a éxito
Som inclusius
Ens comprometem a l'ocupació de les persones amb discapacitat. Una mostra d'això és que incorporem i integrem persones amb discapacitat als nostres equips.
 
Selección de personal a éxito
Empleabilitat
Desenvolupem iniciatives que contribueixen a la formació i a l’ocupabilitat dels joves i de col·lectius en risc d'exclusió social. Per això estem en contacte continu amb universitats, instituts, centres de formació, fundacions, entitats i associacions.
 
Selección de personal a éxito
Iniciatives solidàries
Organitzem una jornada anual dedicada a l'ajuda d'algun col·lectiu en risc d'exclusió social. A més, participem periòdicament en algunes activitats solidàries com:
-Recollida i destrucció de residus de Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta
-Recollida de taps
-Donació de sang del Banc de Sang i Teixits
-"Gran Recapte d'Aliments" del Banc d'Aliments
-Marxa esportiva contra la pobresa d'Oxfam Trailwalker
 
Selección de personal a éxito
Sensibilització
Exercim una tasca de conscienciació als nostres empleats, clients i proveïdors sobre la importància de construir un món més just. Realitzem diferents accions de sensibilització adreçades a diversos públics per difondre què és la RSC i les seves implicacions, així com aprofundir en les seves diferents àrees de gestió.

Compromesos amb el medi ambient

Eficients energèticament
Apostem per l'eficiència en el comportament energètic. Des d’Etalentum Central es vetlla per tal que les oficines s'ubiquin en edificis energèticament sostenibles a fi de millorar el medi ambient i la qualitat de vida de tots.
Reutilització i reciclatge
Contribuïm a reduir la quantitat de paper i el seu impacte en el medi ambient a través de la seva reutilització i reciclatge. A més, fem servir paper reciclat a les nostres oficines.
Proveïdors locals
Totes les nostres oficines treballen amb proveïdors de proximitat i compartim amb ells les nostres millors pràctiques, els nostres valors, normes i requisits, tot i que la nostra cadena de valor suposa un impacte indirecte amb la sostenibilitat.

Professionalment ètics

Oferim serveis de la més alta qualitat d'una manera responsable. Reconeixem que la nostra activitat empresarial es porta a terme en un context molt ampli de la societat i apliquem criteris ètics en les relacions amb els nostres clients, candidats, proveïdors i col·laboradors.
Código ético Etalentum
Codi ètic
En el nostre propi codi ètic es detallen els eixos estratègics de la responsabilitat social corporativa.
 
Mejores ratios de igualdad
Ràtios superiors
Les nostres ràtios referents al pla d'igualtat i d'integració de persones amb discapacitat són molt superiors a la mitjana.
 
Máxima confidencialidad en procesos de selección
Màxima confidencialitat
Garantim la màxima confidencialitat de les dades i informes dels nostres empleats, els nostres clients i els nostres candidats. Els documents confidencials són destruïts dins el termini que marca el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 
Plan de calidad ISO
Pla de qualitat
El nostre Pla de Qualitat, juntament amb un exhaustiu mètode de treball basat en els estàndards de qualitat ISO 9001:2008, garanteix la tranquil·litat i satisfacció dels nostres clients.
RSC igualdad de sexos
52,3%
dones Etalentum
47,7%
homes Etalentum
RSC personal con discapacidad
95,3%
personal sense discapacitat
4,7%
personal amb discapacitat
Descarregar codi ètic