• Alimentari
  • Girona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 220 inscrits
Descripció de l'oferta
Per important empresa del sector de l'alimentació, seleccionem un/a Director/a de Fàbrica. Amb dependència del gerent, tindrà sota la seva responsabilitat als departaments de manteniment, logística, compres, qualitat i als encarregats de fàbrica.

El seu principal objectiu és programar la producció d'acord amb els plans de lliurament, tenint en compte els materials i recursos necessaris, la disminució de costos i la màxima flexibilitat en el procés de producció.

Les funcions principals són:
- Dur a terme la programació, el disseny i els plans de producció de la planta.
- Establir els plans de lliurament en base a les matèries primeres i els temps de producció.
- Gestionar el pla d'aprovisionament.
- Gestionar el nombre de persones en torns.
- Assegurar el compliment de les pautes del procés i control marcades pel departament de qualitat.
Estudis mínims
- Enginyeria Industrial
Experiència mínima
- 5 anys d'experiència.
Idiomes mínims
- Català: natiu.
- Castellà: natiu.
- Anglès: mig (valorable).