• Altres/Sense classificar
  • Osona, Espanya
  • Contracte
    • Indiferent
    • Jornada completa
    • Salari brut fix 35.000-40.000 euros/any
  • 47 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa Líder del sector tecnològic industrial en procés d'implantació de SAP Hana, requereix d'un / a Responsable de SAP.

Les seves tasques seran:
- Col·laborar en la recollida i anàlisi de requeriments, a partir dels inputs de cada responsable d'àrea i de la Consultoria Externa responsable de la implantació, per tal de proporcionar resposta als requeriments i necessitats de l'empresa.
- Col·laborar en l'anàlisi tècnica, revisions, proves i implementació de Desenvolupaments SAP.
- Monitoritzar el progrés del projecte d'implantació i els desenvolupaments.
- Elaborar documentació específica i / o per a usuaris.
- Donar suport a les configuracions de producció i ajudar en les peticions de canvi funcionals.
- Ajudar en resolució de problemes, peticions de canvi, millores i noves funcionalitats.
- Atendre les incidències, dubtes i consultes realitzades pels usuaris, proporcionant suport que faciliti la resolució de les mateixes en qualitat i terminis.
- Formar els usuaris SAP.

S'ofereix:
- Lloc estable en empresa consolidada.
- Pla de carrera.
- Salari fix.
Estudis mínims
- Llicenciatura, Grau o experiència equivalent.
Experiència mínima
- Experiència de 2 anys en lloc similar.
Idiomes mínims
- Català.
- Castellà.
Requisits valorables
- Conocimientos de ABAP.