• Indústria en general
  • Anoia, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 76 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa integrada en grup industrial multinacional suec que ofereix solucions innovadores per a l'automatització d'habitatges i edificis necessita un enginyer de suport tècnic.

Reportant al responsable del departament, realitzarà les següents tasques:
- Suport tècnic per a clients finals dels nostres productes, per telèfon, correu i escriptori remot (postvenda).
- Assistència/resolució de dubtes per a l'equip de vendes del nostre producte (prevenda).
- Seguiment de casos de suport que requereixen acció.
- Configuració i manteniment d'eines de Helpdesk.
- Elaboració de documentació tècnica, externa o interna (manuals d'usuari, fulls de dades, notes d'aplicació, FAQs, etc.).
- Identificació i informe de deficiències o errors trobats en la documentació tècnica dels productes.
- Manteniment de documentació relacionada amb els productes assignats.

El candidat seleccionat formarà part d'un equip professional i motivat situat entre Igualada i Barcelona.

Requisits:
- Títol tècnic en Electrònica, Telecomunicació o similar.
- Nivell d'anglès (C1) i espanyol.
- Coneixement tècnic sòlid en tecnologies d'autobusos de camp i tecnologies de domòtica i inmòtica.
- Capacitat natural per a la comunicació i la gestió de les relacions amb els clients.
- Habilitats fortes de documentació (en espanyol i especialment en anglès).

Requisits valorables:
- Altres idiomes: francès, alemany, portuguès, àrab.
- Experiència prèvia en suport tècnic per a clients de productes similars.
- Experiència en protocols estàndard per a l'automatització d'edificis (KNX, BACnet, Modbus, LonWorks...).
- Experiència en integracions multiprotocol.
- Experiència en un o més llenguatges de programació.
- Experiència en proves/validació de sistemes integrats.

S'ofereix:
- Treballar en un ambient jove i dinàmic.
- Salari fix, d'acord amb les habilitats provades dels candidats.
- Treballar en una empresa en creixement.
Estudis mínims
- Títol de tècnic en Electrònica, Telecomunicació o similar.
Experiència mínima
- Experiència mínima entre 1 i 3 anys.
Idiomes mínims
- Anglès: nivell fluid (C1).
-Espanyol.
Requisits valorables
- Otros idiomas: francés, alemán, portugués, árabe.
- Experiencia previa en soporte técnico para clientes de productos similares.
- Experiencia en protocolos estándar para la automatización de edificios (KNX, BACnet, Modbus,LonWorks...).
- Experiencia en integraciones multiprotocolo.
- Experiencia en uno o más lenguajes de programación.
- Experiencia en pruebas/validación de sistemas integrados.