• Administració Pública
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Mitja jornada
    • Salari brut fix no especificat
  • 48 inscrits
Descripció de l'oferta
Fundació amb seu a Barcelona i Madrid ofereix un lloc de coordinador / a de subvencions públiques i projectes.

En dependència del director general, les seves principals funcions seran:
-Control, seguiment i justificació de les subvencions en curs de la Fundació.
-Redacció de la memòria tècnica i econòmica.
-Presentació de la sol·licitud.
-Seguiment de la tramitació de l'expedient.
-Justificació tècnica i econòmica del projecte.
-Informar a la Fundació sobre noves ajudes a què podria acollir-se.
-Enviament de noves convocatòries d'ajuda.
-Gestió de projectes de la Fundació. Recerca i gestió de finançament públic i privat, coordinació i supervisió del procés de gestió.
-Acompanyament administratiu i tècnic per a creació i realització de nous programes / projectes amb les delegacions, portant la comptabilitat dels mateixos.
-Col·laboració en el control de tresoreria, pagament proveïdors, facturació.
-Elaboració d'informes.
Estudis mínims
-Formació Professional Grau Superior.
-Administració i Finances.
- Llicenciatura en Administració i Direcció d'empreses, Ciències econòmiques i empresarials o similars.
Experiència mínima
-Experiència d'almenys dos anys en lloc de les mateixes característiques.
-Imprescindible coneixements i experiència en gestió de justificacions econòmiques de subvencions públiques i privades.
-Informàtica: usuari avançat (paquet MS-Office)
Idiomes mínims
-Anglès: Nivell mitjà / alt.
Requisits valorables
- Conocer las diferentes lineas de ayuda que se vayan publicado específicas del tercer sector (IRPF y subvenciones específicas del tercer sector).