• Indústria en general
 • Baix Llobregat, Espanya
 • Contracte
  • Indefinit
  • Jornada completa
  • Salari brut fix no especificat
  • Salari variable
 • 424 inscrits
Descripció de l'oferta
Empresa en expansió especialitzada en refrigeració industrial requereix incorporar per a les seves oficines ubicades al Baix Llobregat Sud, un Enginyer per gestionar projectes tècnics de fred industrial clau en mà.

En dependència directa de la direcció tècnica, les seves principals tasques seran:
-Elaboració d'ofertes dels projectes assignats.
-Disseny, planificació i seguiment dels projectes tècnics.
-Coordinació amb departaments de suport (administració, compres, etc.).
-Control de execució d'obres.
-Control econòmic del projecte.

S'ofereix:
-Contracte indefinit.
-Flexibilitat horària.
-Possibilitat de desenvolupament i creixement amb l'empresa.
-Remuneració segons coneixements i experiència aportats.
Estudis mínims
Formació Professional Superior o Enginyeria tècnica.
Experiència mínima
-Mínim 1 any gestionant projectes tècnics.
-Mínim 1 any gestionant equips industrials.
-Coneixements tècnics de fred industrial i instal·lacions elèctriques.
Idiomes mínims
-Català.
-Espanyol.
Requisits valorables
-Conocimientos técnicos de frío industrial.
-Formación en gestión de equipos.
-Formación en gestión de proyectos.