Reconeixent les millors empreses


Etalentum: find the best

Premis etalentum

Reconeixent les millors empreses

Els premis etalentum tenen com objectiu reconèixer aquelles empreses que destaquen per donar suport al seu capital humà amb polítiques desenvolupades amb aquesta finalitat, així com per impulsar una gestió excel.lent del talent.
Els premis prenenen fer protagonistes a aquelles empreses que sovint passen desaparcebudes i ho aconsegueixen donant veu a les persones que viuen i treballen en la seva àrea.
Els guanyadors
Premi d’Honor

Objectiu

Els premis etalentum tenen com objectiu reconèixer aquelles empreses que destaquen per les seves polítiques de recursos humans destinades al foment i la cura del seu capital humà així coma a l'atracció i desenvolupament del talent. A diferència d'altres premis, els premis etalentum són d’àmbit local i constitueixen un reconeixement per part de les persones que viuen i treballen en aquest àmbit.
Premi a l'empresa de menys de 25 treballadors
Premi a l'empresa amb més de 100 treballadors

Els premis

Els premis etalentum són 4

Les empreses guanyadores seran escollides pels seus conciutadans, a excepció del premi d'honor que serà escollit pel Comitè d'experts
Premi a l'empresa d'entre 26 i 100 treballadors
Premi d'honor a la trajectòria d'un empresari exemplar
Edicions premis etalentum
Premis etalentum Sabadell
premis
2022
Premis etalentum Manresa
premis
2023
Premis etalentum Ibiza
premis
2023
Premis etalentum Logroño
premis
2023
Premis etalentum Osona 2024
premis
2024
Premis etalentum Girona 2024
premis
2024

El nostre comitè d'experts

Els premis etalentum es voten a partir d'una llista confeccionada per experts coneixedors del teixit empresarial local i dels seus actors. Aquests experts pertanyen a les principals institucions i associacions, al món acadèmic i financer.
Funcionament dels premis
Els premis comptaran amb un Comitè d'Experts integrat per representants de l'administració pública, d'entitats i associacions empresarials, del món acadèmic i la vida pública, amb la voluntat que els premis disposin d'una organització plural i objectiva. Trobareu les bases aquí.
Els premis comptaran amb un Comitè d'Experts integrat per representants de l'administració pública, d'entitats i associacions empresarials, del món acadèmic i la vida pública, amb la voluntat que els premis disposin d'una organització plural i objectiva. Trobareu les bases aquí.
 
Aquest comitè s'encarregarà de proposar una llista curta de 10 empreses candidates en cadascuna de les categories. Aquesta llista serà posteriorment votada per les persones que viuen i treballen en l'àmbit de local on se celebren els premis. L'empresa guanyadora a cada categoria serà la més votada.
 
En aquesta selecció inicial es tindrà en compte la promoció del talent, la creació d'oportunitats formatives i de desenvolupament professional, l'implementació de polítiques de conciliació, integració, i benestar, la comunicació i transparència.
En aquesta selecció inicial es tindrà en compte la promoció del talent, la creació d'oportunitats formatives i de desenvolupament professional, l'implementació de polítiques de conciliació, integració, i benestar, la comunicació i transparència.
 
El premi d'honor a un empresari o empresa exemplar del territori serà l'únic premi no escollit per votació popular. Aquest premi es decidirà per debat i votació dels membres del Comitè d'Experts.
 

etalentum, reconeixent les millors empreses

Amb 10 anys de trajectòria professional, etalentum és la primera empresa dedicada exclusivament a la selecció de personal en número d'oficines a tot Espanya. La nostre missió és la cerca de talent en qualsevol lloc del món per satisfer les necessitats locals dels nostres clients.
0 OFICINES A ESPANYA
0 K CANDIDATS etalentum
1.2 K Seleccions a l'any