• Food
  • Gironès, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 19 registered
Offer description
Per una important empresa del sector alimentari de la província de Girona, que compta amb presència tant en l'àmbit nacional com internacional, precisem incorporar, atès el seu creixement i pla d?expansió a un enginyer/a de processos. En dependència del gerent d?àrea, la seva missió principal serà liderar, desenvolupar i executar nous projectes, optimitzar la producció i millorar l'eficiència dels processos industrials.

Tasques i funcions:
- Liderar Projectes: Desenvolupar i executar els nous projectes de la planta productiva, incloent-hi la instal·lació i posada en marxa de noves línies productives, millora de processos, ampliacions i modificacions de la planta.
- Optimització de la Producció: Analitzar disfuncions i implementar processos de millora contínua per augmentar la producció i reduir les pèrdues. Definir i monitorar els indicadors d'activitat per optimitzar les taxes de producció.
- Gestió del Manteniment: Controlar i supervisar les tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu, coordinant les instal·lacions elèctriques i de fluids, i gestionant aspectes d'obra civil.
- Innovació i Millora: Realitzar estudis de viabilitat per adaptar la producció a les noves demandes comercials, liderar la instal·lació de nous equipaments i desenvolupar una xarxa de proveïdors.
- Documentació i Seguiment: Crear, mantenir i optimitzar la base documental tècnica, redactar informes tècnics i estudiar solucions tecnològiques per reduir riscos industrials.
- Reunions Tècniques: Organitzar reunions amb diferents departaments per optimitzar la producció, assessorar i brindar assistència tècnica, i dissenyar mòduls de formació per al personal.

Es requereix:
- Domini d'eines ofimàtiques (especialment Excel i Access) i AutoCad.
- Coneixements en instal·lacions elèctriques, fluids, obra civil, de física (mecànica, electricitat), matemàtiques aplicades, i informàtica industrial.
- Experiència en manteniment preventiu, correctiu i predictiu.
- Capacitat per liderar, desenvolupar i executar projectes industrials. Domini de la planificació i gestió a mitjà i llarg termini.
- Capacitat d'anàlisi i síntesi per recopilar informació tècnica, anticipar-se i detectar disfuncions, i proposar solucions.
- Capacitat de treball en equip i bones habilitats interpersonals.
- Coneixements d?OEE i Lean Management.

S'ofereix:
- Incorporació a una empresa sòlida i consolidada.
- Possibilitat de creixement professional i aprenentatge continu.
- Entorn de treball estable i equip de treball consolidat.
- Participació en un projecte de creixement i expansió.
Minimum studies
- Titulació universitària en Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica, Elèctrica, Agroalimentària, en Tecnologies Industrials, o similar.
Minimum experience
- Mínim 3 anys d'experiència en un lloc similar, amb contacte amb Departament de Manteniment i/o Producció.
Minimum languages
- Català: Avançat.
- Espanyol: Avançat.
Assessable requirements
- Experiència en el sector carni o agroalimentari.
- Anglès: valorable.