• Human Resources
 • Barcelona, Spain
 • Contract
  • Temporary
  • Full-time
  • Fixed gross salary not specified
  • Variable salary
 • 169 registered
Offer description
Seleccionem comercial RRHH per la zona de Barcelona per realitzar visites concertades, fidelització i seguiment de clients. Persona dinàmica, amb aptituds comercials i capacitat de relació i exposició a terceres persones.Oferim la possibilitat de formar part en un equip jove i dinàmic, amb capacitat de desenvolupament personal i professional.
Minimum studies
Minimum experience
Minimum languages