• Others/Unclassified
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Temporary
    • Full-time
    • Fixed gross salary <15.000 euros/year
  • 0 registered
Offer description
Seleccionem operari de maquina de tall láser amb domini de Autocad, i es valorará Programació i interpretació de plánols.
Jornada laboral de dilluns a divendres en horari partit a concretar
Minimum studies
Minimum experience
Minimum languages