• Human Resources
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Temporary
    • Part-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 33 registered
Offer description
Seleccionem persona amb habilitats comercials, capacitat de relació per captar i fidelitzar clients, efectivitat individual, orientació a objectius, adaptabilitat, influència i persuasió. Realitzarà visites concertades i gestió i seguiment del client.
Oferim contracte a la S.S. de 5h/setmanals més comissions i la possibilitat en un futur de ser ser integrant i desenvolupar la seva capacitat professional dins una empresa jove, relacionada amb el mercat de processos de selecció online, amb àmplia capacitat d'innovació i creixement en l'àmbit internacional. Es pot compaginar amb altres feines
Minimum studies
Minimum experience
Minimum languages