• Industry in general
  • Girona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 27 registered
Offer description
Etalentum selecciona persona per dirigir el manteniment industrial d'empresa del sector de les arts gràfiques de Girona.
El candidat haurà d'aportar coneixements en l'àrea de gestió d'equips de treball i experiència demostrable en manteniment de maquinària industrial.
S'ofereix formar part d'una empresa capdavantera en el sector, amb projecte de creixement dins la mateixa i formar part de l'equip directiu.
Minimum studies
Minimum experience
Minimum languages