• Chemical / Oil Company
  • Girona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 20.000-25.000 euros/year
  • 130 registered
Offer description
- Gestionar canvis i modificacions del procés interna i externament.
- Realitzar tasques de suport a la resta dels project engineers.
- Gestionar els enviaments de les mostres.
- Participar en la millora contínua dels processos en els termes d'eficiència i eficàcia.
- Participar en la resolució de problemes de producció on el departament d'enginyeria està implicat.
- Participar en la distribució de documentació.
- Col·laborar en la gestió de proveïdors i supervisa les tasques subcontractades a l'exterior.
- Mantenir la documentació actualitzada i registrada segons procediment.
- Crear i actualitzar les estructures de producte en SAP R3 i documentació del projecte.
Minimum studies
Minimum experience
Minimum languages