• Trade to Detail
  • Osona Nord, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 39 registered
Offer description
Per apertura de nova botiga d'electrodomèstics a la comarca d'osona, seleccionem a responsable de botiga.
El candidat seleccionat haurà d'encarregar-se de tot el funcionament intern del comerç.
Busquem a una persona amb experiècia mínima de 3 anys en posició semblant i a la comarca.
S'ofereix contracte a Jornada completa i incorporació immediata.
Horari laboral: de dimarts a dissabte.
Minimum studies
Minimum experience
Minimum languages