• Insurances
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 40.000-45.000 euros/year
  • 47 registered
Offer description
Per jubilació, estem cercant una persona, que es farà càrrec d'una corredoria d'assegurances, amb ubicació a Terrassa, tindrà com a principals funcions:

Principals funcions:
- Obertura de nous mercats i detecció d'oportunitats de negoci. Captació i negociació de la xarxa comercial estratègica. B2B/B2C.
- Potenciar acords marc de negoci amb Asseguradores i Associacions de Corredors. Negociació de condicions i comissionats amb companyies asseguradores.
- Reforçar la imatge de la companyia en el mercat, sent interlocutor amb els principals prescriptors del sector, tant en l'àmbit institucional com de negoci.
- Realització de pressupostos i projectes de productes de vida i estalvi.
- Control de totes les propostes que envien els comercials. Control i liquidació de comissions a comercials propis i agents.
- Control de rebuts i liquidacions de les companyies asseguradores.
- Supervisió i coordinació de les diferents àrees de la corredoria (sinistres, producció, assistència, etc.).

S'ofereix:
- Incorporació a una companyia sòlida en el seu sector.
- Contracte indefinit.
- Salari fix, més comissions i cartera.
- Beneficis socials.
- Incentius per consecució d'objectius.
- Formació continuada.

Es requereix:
- Habilitat de persuasió.
- Flexibilitat i tolerància a la pressió.
- Orientació al client intern / extern.
- Facilitat en l'obtenció i anàlisi d'informació.
- Iniciativa.
- Habilitats socials.
- Disposició de vehicle.

Minimum studies
Es valorarà formacions relacionades amb l'àmbit administratiu i comercial.
Minimum experience
Demanem mínim 5 anys d'experiència en el sector i experiència portant un petit equip comercial a càrrec.
Minimum languages
Català i castellà imprescindible a escala alta
Assessable requirements
Es valorarà que la persona tingui caràcter comercial i estigui a acostumada a gestionar varies comptes -clients de forma simultània.
També valorarem positivament que la persona tingui coneixements en diferents tipus d' assegurances.