• Legal Consultancy / Lawyers
  • Garrotxa, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 19 registered
Offer description
Per a consolidada assessoria orientada al sector empresarial, amb àmplia experiència en l'àmbit de l'assessorament fiscal i laboral, precisem incorporar al seu despatx de la Garrotxa, un/a tècnic/a fiscal o laboral. Es valoraran perfils sèniors o júniors i s'adaptarà un pla de carrera en funció del perfil.

Perfil FISCAL.
En dependència de la gerència i dins el departament de 4 persones, les seves principals funcions són:
- Gestió del dia a dia en l'àmbit fiscal de les empreses client assignades (Resoldre consultes telefòniques, telemàtiques o presencials).
- Planificació fiscal i elaboració de les declaracions d'impostos (mensuals, trimestrals i anuals).
- Tancament d'exercicis dels clients i revisions comptables.
- Inspeccions tributàries i procediments tributaris.
- Conciliació bancària.
- Gestió dels requeriments d'Hisenda.
- Confecció i revisió de la comptabilitat.
- Coordinació amb les institucions públiques (AEAT, Registre Mercantil).
- Assessorament en l'àmbit fiscal, comptable i econòmic.

Perfil LABORAL.
En dependència de la gerència i dins el departament de 6 persones, les seves principals funcions són:
- Gestió del dia a dia en l'àmbit laboral de les empreses client assignades (Resoldre consultes telefòniques, telemàtiques o presencials).
- Tramitació d?altes, baixes i variacions, davant la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.
- Assessorament, confecció i tramitació de contractes de treball i pròrrogues, davant les Oficines de Treball o mitjançant el programa Contrat@.
- Seguiment del conveni col·lectiu aplicable segons cada activitat empresarial.
- Confecció de les nòmines del personal de l?empresa en model oficial.
- Regularització trimestral de la retenció de l?IRPF de cada treballador.
- Confecció trimestral de l?IRPF (Model 111).
- Tancament de l?any (Model 190) i emissió dels certificats per a fer la declaració de renda.
- Confecció dels certificats d?empresa a efectes de prestacions de Seguretat Social i INEM.
- Confecció i tramitació de les Assegurances Socials a través del Sistema SILTRA.
- Preparació, confecció i enviament mensual del fitxer CRA.
- Confecció del model TC1 de liquidació de vacances.
- Comunicació d?accidents, baixes, confirmacions i altes per incapacitat temporal, davant les mútues o l?INS a través dels sistemes telemàtics corresponents.

Es requereix:
- Grau en Economia/ ADE o Dret i valorable postgrau en Fiscalitat.
- Capacitat de comunicació i motivació per al tracte amb el client.
- Coneixements avançats en eines informàtiques i sobretot en Excel i base de dades fiscals/ laborals.

S'ofereix:
- Creixement professional en empresa consolidada i en expansió.
- Contracte indefinit.
- Formació continuada.
Minimum studies
- Grau en Economia/ ADE o Dret i molt valorable postgrau o màster en Fiscalitat o laboral.
Minimum experience
- Experiència mínima d'1 o 2 anys en assessories/despatxos portant tasques de fiscalitat o laboral.
Minimum languages
Català: Imprescindible
Castellà: Imprescindible
Assessable requirements
- Coneixements del programa Suasor.
- Residència a la Garrotxa o comarques adjacents, o obert a un canvi de residència.