• Food
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 30.000-35.000 euros/year
  • 31 registered
Offer description
Per a important i històrica empresa càrnia d'Osona, seleccionem 1 Tècnic de Manteniment Electromecànic (torn de matí: de 5h a 13:15?h, de dilluns a divendres), amb experiència en el sector carni o alimentari, per a la seva seu d'Osona. El lloc de treball sorgeix per la pròxima jubilació d'un treballador de l'empresa.

Reportant de forma directa al Cap de Manteniment, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Realitzar les operacions de manteniment assignades pel Cap de Manteniment.
- Mantenir, conservar i reparar la maquinària, els equips de treball i les instal·lacions de l'empresa.
- Realització de tasques Pre-Operatives.
- Realització dels manteniments preventius i correctius assignats, tant pel que fa a maquinària, com equips de treball, com instal·lacions.
- Utilització a nivell d'usuari del GMAO (eina ERP de manteniment).
- Mantenir la cura, l'ordre i la neteja de l'equipament i de la zona de treball.
- Gestionar els residus correctament i treballar respectant el medi ambient.
- Registrar i mesurar les lectures de RRNN (Medi Ambient).

S'ofereix:
- Incorporació immediata i contracte indefinit.
- Formar part d'una històrica empresa familiar de més de 100 treballadors i amb escassa rotació laboral.
- Condicions salarials d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Formació contínua en manteniment industrial.

Es requereix:
- Persona proactiva, responsable i amb capacitat per a treballar amb certa autonomia.
- Vocació de servei i bona actitud davant de companys.
- Capacitat resolutiva i orientació a la qualitat.
- Coneixements de normativa de seguretat d'instal·lacions i equipaments industrials.
- Experiència i coneixements en soldadura Tic.
- Residència a Osona, la Garrotxa o comarques veïnes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona.
Minimum studies
- Es valorarà positivament (no imprescindible) FPII / CFGS en Manteniment Elèctric i Electromecànic o FPII / CFGS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o similars o experiència professional equivalent.
- Curs de formació en riscos laborals.
Minimum experience
- Es requereix experiència mínima de 4 anys realitzant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en empresa alimentària o de serveis de manteniment electromecànic d'instal·lacions industrials.
Minimum languages
Català o castellà: avançat.
Assessable requirements
- Formació en BPM, BPF, al·lèrgens, cultura de seguretat alimentària, plagues, Food Defense.
- Formació complementària en maquinària industrial càrnia i processos operatius.