• Metallurgical Industry /Iron and Steel
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 35.000-40.000 euros/year
  • 37 registered
Offer description
Empresa industrial familiar en important creixement i dedicada al disseny, fabricació i muntatge d'estructures metàl·liques, requereix incorporar un/a Cap de Taller a la seva planta productiva del Bages.

En dependència del/la Responsable de producció, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran:
- Control i execució de la producció planificada al taller.
- Control i organització de materials en procés.
- Control i verificació de la producció.
- Gestió de l'equip de taller (15 persones, aprox.); detectar i vetllar per les seves necessitats.
- Coordinar les tasques i el volum de càrrega de treball, juntament amb el responsable de producció.
- Control de la productivitat dels operaris.
- Control, ordre i estat dels equips de protecció i treball.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i contracte indefinit en empresa industrial familiar en constant creixement i amb escassa rotació de personal.
- Condicions salarials d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Horari: De dilluns a divendres de 7:15h a 16h.

Es requereix:
- Coneixements i experiència en construccions metàl·liques i processos de fabricació.
- Capacitat de lideratge, persona analítica, metòdica, rigorosa i resolutiva.
- Coneixements i experiència en interpretació de plànols.
Minimum studies
- FPII/ CFGS en Construccions Metàl·liques, FPII/CFGS en Desenvolupament de Projectes Mecànics, FPII/CFGS en Producció per Mecanitzat o similars o formació universitària en enginyeria industrial o experiència professional equivalent.
Minimum experience
- Experiència mínima de 2-3 anys liderant o coliderant un equip d'operaris de taller metal·lúrgic o d'empresa de serveis de manteniment industrial.
Minimum languages
- Català i castellà: avançats.
Assessable requirements
- Domini de soldadura i interpretació de plànols.
- Experiència en preparació de màquines de tall, plegadora i soldadura.