• Construction
  • La Selva, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 43 registered
Offer description
Per a important empresa del sector de la construcció, situada a la comarca de la Selva, seleccionem a un/a adjunt/a a direcció. En dependència directa de gerència, la seva missió serà la de gestionar les àrees de negoci i financera, així com representar l'empresa en absència de gerència.

Les seves funcions són:
- Donar suport en l?elaboració de contingut en reunions, consells de direcció, etc.
- Relacions amb inversionistes, analistes financers i agències creditícies.
- Avaluar i gestionar els projectes i la seva viabilitat.
- Presa de decisions operatives dins l?àmbit de la seva responsabilitat, consultant i reportant regularment a la direcció.
- Realitzar anàlisi de dades i informes rellevants per a la direcció, proporcionant informació clau per a la presa de decisions estratègiques.
- Facilitar la comunicació entre diferents departaments i nivells.
- Supervisar i coordinar el departament d?administració i finances de totes les delegacions.
- Seguiment i supervisió dels quadres de comandament i pressupostos anuals.
- Intermediació i negociació amb proveïdors i clients.
- Supervisar informació financera, tancaments mensuals, reportar informació financera necessària que permeti millorar cada unitat de negoci.
- Negociació amb finançament bancari.
- Supervisar la implementació de KPI.

Es requereix:
- Pensem en una persona orientada a resultats amb pensament estratègic i visió global.
- Bones habilitats ofimàtiques i bon nivell d'Excel.
- Capacitat de lideratge, negociació i resolució de conflictes.
- Fortes habilitats analítiques, comunicatives dins i fora de l'organització.
- Disponibilitat per desplaçar-se un cop al mes a les delegacions de l'empresa ubicades en el territori nacional.

S'ofereix:
- Projecte laboral estable en una empresa consolidada.
- Paquet salarial en funció de la vàlua i l'experiència de la persona.
- Horari flexible i intensiu de dilluns a divendres.
Minimum studies
- Grau o Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Economia o similars
Minimum experience
- Experiència mínima de 10 anys desenvolupant tasques similars.
Minimum languages
- Català: nadiu o bilingüe.
- Espanyol: nadiu o bilingüe.
- Anglès: nivell avançat.
Assessable requirements
- Valorable positivament coneixements o formació complementària en fiscalitat.