• Pharmaceutical Industry
  • La Selva, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 30 registered
Offer description
Per empresa del sector farmacèutic, situada a la comarca de la Selva, seleccionem a un/a viròleg/òloga. En dependència directa del responsable del departament, la seva missió serà la d'investigar i desenvolupar productes farmacèutics.

Encaixes en el perfil si:
- Tens experiència prèvia en l'àmbit de la investigació, aïllament i cultius de virus.
- Tens coneixements en GMP i habilitats per treballar tant de manera individual com en equip.
- Tens bones habilitats ofimàtiques i facilitat per treballar en un entorn orientat a l'excel·lència.
- Ets una persona metòdica, planificada i organitzada.

T'interessa la posició si:
- Busques un projecte professional estable amb pla de carrera.
- Tens ganes de formar part d'una empresa familiar i consolidada, amb un ambient enfocat a la innovació.
- Ets una persona meticulosa i perfeccionista.

Hauràs de:
- Realitzar estudis i redactar els informes pertinents.
- Preparar i processar els cultius.
- Participar en tot el procés de producció.
- Mantenir-te actualitzat sobre els avanços científics i tecnològics en el camp de la virologia i aplicar els coneixements a la feina.
- Gestionar la documentació i els registres corresponents.
- Complir amb els estàndards de qualitat i les normatives corresponents.
Minimum studies
- Formació universitària en Virologia, Biologia, Biotecnologia o Microbiologia.
Minimum experience
- La persona seleccionada haurà d'aportar experiència prèvia en investigacions virològiques.
Minimum languages
- Espanyol: nadiu o bilingüe.
- Anglès: nivell avançat.
- Català: valorable nivell avançat.