• Pharmaceutical Industry
  • La Selva, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 31 registered
Offer description
Per empresa del sector farmacèutic, situada a la comarca de la Selva, seleccionem a un/a tècnic/a de sala estèril. En dependència directa del responsable del departament, la seva missió serà garantir el correcte procés d'esterilització de les àrees assignades.

Les seves principals funcions són:
- Procediments de fabricació estèrils de productes farmacèutics.
- Assegurar la correcta descontaminació de les sales seguint les normatives i protocols de seguretat.
- Preparar i mantenir les sales estèrils.
- Mantenir la correcta neteja dels equips i els materials de les àrees estèrils (preparació, neteja i desinfecció).
- Actualitzar els registres sobre els procediments realitzats i els resultats.

Es requereix:
- Experiència treball en sales estèrils de fabricació farmacèutica de grau A i B.
- Pensem en una persona pulcra, detallista, ordenada i acostumada a treballar seguint els protocols i els procediments.
- Capacitat per treballar en entorns exigents, en equip i de manera individual.

S'ofereix:
- Projecte laboral estable en una empresa consolidada amb compromís pel creixement professional i projecció dins de l'organització.
- Sou en funció de la vàlua i experiència del/la candidat/a.
- Horari de dilluns a dijous de 8h a 17h i divendres intensiu.
Minimum studies
- CFGM en Farmàcia i Parafarmàcia o CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic; Laboratori d'Anàlisis i de Control de Qualitat o formació universitària superior.
Minimum experience
- Experiència mínima de 2 anys en sales estèrils.
Minimum languages
- Espanyol: nadiu o bilingüe.
- Català: nadiu o bilingüe.