• Industry in general
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 35.000-40.000 euros/year
  • 113 registered
Offer description
Per a empresa industrial del Vallès Occidental pertanyent a important grup multinacional, en creixement i de reconeguda trajectòria, seleccionem un/a Responsable de RRHH, la missió principal del/la qual serà la de desenvolupar el departament de RRHH, responsabilitzar-se de l'administració del personal i del disseny i implementació de polítiques, processos i programes de Recursos Humans a la companyia.

En dependència de Direcció, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran:
- Crear polítiques de RRHH (atracció i fidelització del talent, gestió del talent, desenvolupament, retribució, clima laboral,...).
- Garantir el compliment legal en tota la gestió de Recursos Humans.
- Desenvolupar i supervisar estratègies i iniciatives globals de RRHH alineades amb l'estratègia empresarial general.
- Gestionar els onboardings i la formació del personal.
- Recolzar als responsables de departaments en la gestió i avaluació dels respectius equips.
- Encarregar-se de l'administració del personal (altes, baixes, control horari, control d'absentisme, control de variables, gestió de nòmines,...).
- Donar suport a la introducció d'eines digitals de RRHH (despeses, registre de temps, etc.).
- Participar activament en diversos projectes i esdeveniments de RRHH a tota l'empresa i al Grup del qual l'empresa forma part.
- Participar en el procés de reclutament i selecció, sigui de forma directa o a través de partners especialitzats.
- Coordinació amb el Servei de Prevenció Aliè en la gestió de la prevenció i incidències de Riscos Laborals.
- Reportar a la Direcció i proporcionar suport en la presa de decisions relatives a persones.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa industrial que pertany a important grup multinacional.
- Ser el/la Cap de l'Àrea de RRHH i, per tant, la persona de referència a l'empresa en política salarial i organitzativa, relacions laborals i formació.
- Possibilitat de desenvolupar polítiques de RRHH amb certa autonomia i llibertat.
- Estabilitat laboral en empresa sòlida i en continu creixement.
- Formació contínua en lideratge i en el negoci de l'empresa.
- Flexibilitat horaria d'entrada i sortida: entrada de 7h a 9:30h i sortida a partir de les 16h.
- Assegurança mèdica.

Es requereix:
- Formació específica en RRHH i coneixement de les tendències i pràctiques actuals en RRHH.
- Coneixements de la normativa laboral actual.
- Proactivitat i capacitat per a treballar amb autonomia però disposant d'habilitats per al treball en equip.
- Intel·ligència emocional i capacitat de gestió i negociació.
- Capacitat per al lideratge d'equips.
- Habilitats comunicatives, empatia, habilitats per a la resolució de conflictes i orientació al multitasking.
- Residència al Vallès o comarques limítrofs o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona.
- Disponibilitat per viatjar puntualment a fires o esdeveniments internacionals de la companyia (2-3 vegades a l'any).
Minimum studies
- Es valorarà positivament Màster o Postgrau en RRHH, Direcció de Persones o MBA.
- Formació universitària finalitzada en Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia, ADE o similars.
Minimum experience
- Es requereix experiència mínima de 3 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites, sigui com a Tècnic de RRHH, HRBP, Adjunt a Director/a de RRHH, preferiblement en empresa industrial exportadora.
Minimum languages
- Català i castellà: avançats.
- Anglès: avançat (B2-C1).
Assessable requirements
- Es valorarà positivament nocions d'alemany, així com coneixements d'elaboració de nòmines.