• Metallurgical Industry /Iron and Steel
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 45.000-50.000 euros/year
  • 36 registered
Offer description
Per a històrica i reputada empresa industrial del sector metal·lúrgic d'Osona, seleccionem un/a Gestor/a de Manteniment, la missió del/la qual és la de definir, coordinar, supervisar i documentar les activitats de manteniment (preventiu i/o correctiu) de la planta, instal·lacions i equips productius i, a la vegada, assessorar a la resta d'unitats en el manteniment bàsic dels seus equips, amb l'objectiu de garantir l'òptim funcionament de l'activitat productiva de la companyia.

En dependència del Cap de Manteniment, les principals tasques del lloc de treball són les següents:
- Garantir el compliment de l'OEE objectiu de la planta mitjançant la creació i implementació del Pla de Manteniment Preventiu i assegurant un Manteniment Correctiu eficient i eficaç.
- Garantir el compliment del Pressupost de l'Àrea de Manteniment controlant a cada moment el cost en vigor i el previst i ideant accions per a la reducció d'aquest.
- Garantir el Registre del Coneixement de l'àrea com a base de la prevenció i de l'eficaç correcció de contingències.
- Gestionar i coordinar l'equip humà a càrrec i el desenvolupament professional d'aquest, per l'assoliment dels objectius marcats en l'Àrea de Manteniment.
- Vetllar per l'acompliment de la política interna de QSMA i PRL.
- Vetllar pel correcte estat de les instal·lacions de la planta.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i contracte indefinit.
- Formar part d'una històrica empresa, líder internacional en el seu sector, amb escassa rotació laboral i de reconegut prestigi i reputació.
- Formació contínua i opcions de desenvolupament professional.
- Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 17h (es requereix certa disponibilitat telefònica per atendre trucades de possibles incidències fora de l'horari habitual de treball).
- Assegurança mèdica.
- Condicions salarials negociables, d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:
- Coneixements de manteniment industrial (hidràulica, pneumàtica i electricitat i automatització industrial).
- Coneixements bàsics de disseny mecànic amb Autodesk Inventor 3D i Autocad 2D.
- Capacitat de lideratge assertiu, de comunicació empàtica, de presa de decisions orientada a resultats, d'aprenentatge i d'organització i planificació.
- Residència a Osona, Ripollès, Garrotxa o zones limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
- Disponibilitat per treballar durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i mes d'agost.
Minimum studies
- Es valorarà positivament formació universitària en Enginyeria (tècnica o superior; mecànic, mecatrònic, elèctric) o experiència professional equivalent.
Minimum experience
- Experiència mínima de 3 anys en posicions similars, preferiblement com a Cap de Manteniment o Adjunt a Cap de Manteniment en empresa industrial.
Minimum languages
- Castellà i català: avançats.
- Es valorarà positivament domini de l'anglès a nivell mig (no imprescindible).
Assessable requirements
- Formació en: lideratge i gestió d'equips, mètodes de treball, productivitat i costos i formació en Lean Management.