• Metallurgical Industry /Iron and Steel
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 50.000-75.000 euros/year
  • 34 registered
Offer description
Per a important holding empresarial del sector metal·lúrgic, seleccionem un/a Responsable Comercial per a indústria siderometal·lúrgica. La principal missió del lloc de treball és recollir les necessitats dels clients i preparar les ofertes comercials corresponents, així com fer-ne el seguiment. En col·laboració amb el Departament Tècnic, haurà de buscar i aportar solucions i millores tècniques i comercials que garanteixin la satisfacció i fidelització dels clients.

En dependència de la Direcció General, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
- Atendre les demandes dels clients: Respondre a les consultes i sol·licituds dels clients de manera eficient i professional.
- Elaborar i fer el seguiment d'ofertes comercials: Preparar propostes comercials personalitzades i assegurar-se del seu seguiment fins a la seva acceptació.
- Col·laborar en estudis tècnics de nous productes.
- Desenvolupar estudis per a l'actualització i millora de productes: Investigar i implementar millores en els productes existents per optimitzar-ne el rendiment i la presentació.
- Proporcionar suport tècnic en consultes de caràcter tècnic de clients, delegacions o comercials: Oferir assessorament tècnic i resoldre dubtes per assegurar la satisfacció del client i del personal intern.
- Fer el seguiment dels clients: Mantenir una comunicació constant amb els clients per garantir la seva fidelització i detectar noves necessitats.
- Resoldre incidències: Gestionar i solucionar problemes que puguin sorgir amb els productes o serveis oferts.
- Assistir a fires: Participar en esdeveniments i exposicions per representar l'empresa i promocionar els seus productes.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i contracte indefinit.
- Formar part d'una històrica empresa, líder internacional en el seu sector, amb escassa rotació laboral i de reconegut prestigi i reputació.
- Posició d'important responsabilitat de negoci en important empresarial.
- Formació contínua i opcions de desenvolupament professional.
- Horari: De dilluns a dijous, de 8h a 17h. Divendres i estiu: de 8h a 14h.
- Condicions salarials a acordar, segons experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:
- Coneixements de nivell alt tècnic de mecànica: interpretació de plànols, aplicacions del producte, etc.
- Usuari avançat de Microsoft Office (especialment de Microsoft Excel).
- Persona amb facilitat per establir relacions interpersonals, amb un alt nivell d'empatia, assertivitat i habilitats de comunicació.
- Capacitat per persuadir i influir en els altres i treballar de manera efectiva en equip.
- Perfil amb destacades habilitats negociadores, orientat al client i als resultats.
- Disponibilitat per a viatges comercials i assistència a fires, de forma puntual (10% del temps, aprox: 1 viatge cada 2 mesos aprox. amb durada de 4-6 dies).
Minimum studies
- Formació universitària en àrea tècnica o comercial.
Minimum experience
- Es requereix experiència mínima de 3 anys realitzant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en empresa metal·lúrgica o siderometal·lúrgica.
Minimum languages
- Català i castellà: avançats.
- Anglès: C1
- Es valorarà positivament el domini d'un 4rt idioma estranger (preferiblement francès i/o alemany).