• Consultancy
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 26 registered
Offer description
Per a important consultoria, dedicada a aconseguir subvencions per a projectes d'inversió industrial en I D i i eficiència energètica, amb més de 40 anys d'experiència, seleccionem un/a Consultor/a júnior per a formar part de l'equip de Projectes Subvencionables i Certificats d'Eficiència Energètica.

En dependència del Consultor Sènior assignat, la principal tasca i funció del lloc de treball serà la de col·laborar amb el/s Consultor/s Sènior en tot allò que es refereix a la gestió i preparació de la documentació tècnica/econòmica per a la justificació de subvencions de projectes d'inversió industrial (preparació de pressupostos, determinació de costos, gestió de processos amb les diferents administracions,...). Entre altres:
- Contacte amb el client (indústria), juntament amb el Consultor Sènior, per a detectar les necessitats i assessorar els clients en el que respecte a avantatges fiscals d'inversions en projectes industrials.
- Redactar i elaborar les memòries tècniques o financeres de projectes d'inversió industrial.
- Seguiment dels terminis de realització de les inversions.
- Recopilació d'evidències tècniques i econòmiques per a la justificació de la inversió davant els organismes competents.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa sòlida i en continu creixement.
- Projecte laboral a llarg termini.
- Formació contínua i desenvolupament professional.
- Bon ambient de treball en empresa referent en el mercat.
- Participació directa en projectes industrials molt interessants.
- Horari: jornada completa, amb flexibilitat d'entrada i sortida.

Es requereix:
- Proactivitat, capacitat de treball en equip i passió per la innovació.
- Ganes de créixer professionalment en l'àmbit de la consultoria de projectes d'innovació i inversió industrial.
- Do de gents i orientació al client.
- Residència a Osona o comarques limítrofes.
Minimum studies
Es requereix formació universitària finalitzada en Enginyeria (telecomunicacions, química, tècnica, industrial, agrònoma o mediambiental), Química, Física o Biologia.
Minimum experience
No es requereix experiència mínima, però es valorarà positivament el coneixement o certa experiència en departaments de producció d'empreses industrials, consultories, projectes d'inversió en eficiència energètica o energies renovables.
Minimum languages
Català i Castellà: avançats.
Assessable requirements
Es valorarà positivament experiència o la formació relacionada amb la redacció i licitació de subvencions públiques o de projectes d'eficiència energètica, energies renovables en àmbit industrial o similars.