• Metallurgical Industry /Iron and Steel
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 40.000-45.000 euros/year
  • 7 registered
Offer description
Per a taller d'Osona especialitzat en serralleria i muntatges industrials amb ferro i inox, seleccionem un/a Cap de Taller, la principal missió del qual serà l'organització i gestió de l'equip d'operaris a càrrec (entre 8 i 10 operaris) per a assegurar el compliment de terminis i la qualitat d'entrega dels muntatges acordats amb els clients.

En dependència de Gerència, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
- Control i execució de la producció planificada d'acord amb Oficina Tècnica.
- Control i organització de materials en procés.
- Control i verificació de la producció.
- Gestió de l'equip de taller (entre 8 i 10 operaris); detectar i vetllar per les seves necessitats.
- Coordinar les tasques i el volum de càrrega de treball.
- Control de la productivitat dels operaris.
- Control, ordre i estat dels equips de protecció i treball.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i contracte indefinit en serralleria familiar en constant creixement i amb escassa rotació de personal.
- Condicions salarials negociables, d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Horari: De dilluns a dijous, de 7h a 13h i de 14:30h a 18h. Divendres: de 6h a 14h.

Es requereix:
- Coneixements i experiència en construccions metàl·liques i processos de fabricació amb ferro i inox. (soldadura: elèctrode, contínua i TIC, domini de plegadora, cisalles,...).
- Capacitat de lideratge, persona analítica, metòdica, rigorosa i resolutiva.
- Coneixements i experiència en interpretació de plànols.
Minimum studies
- FPII/ CFGS en Construccions Metàl·liques, FPII/CFGS en Desenvolupament de Projectes Mecànics, FPII/CFGS en Producció per Mecanitzat o experiència professional equivalent.
Minimum experience
- Experiència mínima de 3 anys liderant o coliderant un equip d'operaris en taller metal·lúrgic o una Oficina Tècnica de taller metal·lúrgic.
Minimum languages
- Català i castellà: avançats.
Assessable requirements
- Es valorarà molt positivament domini d'AutoCAD 3D i experiència en Oficina Tècnica de taller o empresa metal·lúrgica.