• Telecommunications
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 23 registered
Offer description
Empresa catalana referent en el sector tecnològic i en important creixement en àmbit català, requereix incorporar un/a Delegat/da Comercial per la Divisió d'Empreses de l'Anoia i zones limítrofs, la principal missió del/la qual serà la de gestionar, incrementar i fidelitzar la cartera de clients d'empreses mitjanes i grans en la zona assignada.

En dependència del Cap de Vendes B2B, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Prospecció i anàlisis de mercat i de la competència
- Crear un vincle entre l'empresa i el client: Transmetre la informació sobre els productes oferts i assessorar al client o possible client en els dubtes que li sorgeixin. Entendre les necessitats del client i transformar-ho en oportunitats de negoci.
- Presentació de propostes comercials a la Direcció de les empreses clients o potencials clients i negociació de condicions
- Definir i establir, conjuntament amb el Cap de Vendes B2B, els KPI's comercials, realitzar-ne el seguiment periòdic i proposar millores i accions correctores.
- Raport periòdic i proposta de millores.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa tecnològica referent en l'àmbit català i en creixement exponencial.
- Excel·lent ambient laboral en empresa tecnològica, guiada per valors.
- Empresa compromesa amb la diversitat, l'equitat i la inclusió perquè creuen fermament que tenir un equip divers i inclusiu és un factor clau i estratègic per l'èxit del seu projecte, així com una forma de contribuir, de manera directa, a la millora de la societat i el territori del qual formem part.
- Flexibilitat organitzativa i horària (autoorganització i gestió del temps).
- Vehicle d'empresa per a ús professional i personal, Tel. mòbil, PC, dietes i altres eines i equips necessaris per a l'activitat comercial.

Es requereix:
- Perfil hunter, orientat a la venda consultiva, proactiu, coneixedor de la zona d'influència i amb certa experiència comercial en el sector tecnològic (preferiblement telefonia, telecomunicacions o similars), orientat a la venda consultiva en entorn B2B, amb capacitat per treballar de forma autònoma i amb creativitat a l'hora de realitzar propostes i accions comercials adaptades a les necessitats dels clients.
- Persona amb elevada capacitat d'escolta activa, organitzada, metòdica i orientada a objectius i a la millora contínua de processos.
- Carnet de conduir "B".
- Residència a l'Anoia o comarques limítrofs.
Minimum studies
- Cicle Formatiu de Grau Superior o FPII, formació universitària en ADE, Empresarials o experiència professional equivalent.
Minimum experience
- Es requereix experiència comercial mínima 2 anys, preferiblement en el sector tecnològic (molt valorable telefonia, telecomunicacions o similars), ja sigui com a Comercial Intern (en una botiga o establiment comercial) o, preferiblement, com a Comercial d'empreses.
Minimum languages
- Català i castellà: avançats.