• Food
  • Ripolles, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary not specified
  • 15 registered
Offer description
Per a important grup empresarial de llarga trajectòria i situada al Ripollès, dedicada a l'explotació ramadera i productes d'alimentació animal, seleccionem un perfil a causa d'una jubilació, Administratiu/va sènior per a desenvolupar diverses tasques. El candidat/a formarà part d'un equip transversal de 5 persones des d'on es gestionen les compres, la comptabilitat, la qualitat, la logística i el control de costos.

Reportant al responsable del grup, les seves funcions són:
- Gestionar el transport local i rutes de matèria primera i producte acabat.
- Elaborar la documentació per l'entrada i sortida de mercaderia.
- Gestionar de documentació comptable, factures, albarans.
- Conciliació bancària.
- Gestionar el calendari laboral i la documentació dels treballadors per enviar a la gestoria. (uns 10 treballadors)

Es requereix:
- Perfil proactiu, dinàmic, detallista, resolutiu, metòdic, autònom i amb habilitats comunicatives.
- Nivell d'Excel avançat.
- Experiència en algun ERP.

S'ofereix:
- Lloc estable i indefinit en empresa solvent i consolidada.
- Remuneració en funció de la vàlua del candidat/a.
- Possibilitar de negociar horari entre les 8h i les 18h.
- Pla de carrera.
Minimum studies
- FPI o CFGM en administració/finances
Molt valorable titulació superior (CFGS o Universitària)
Minimum experience
Experiència mínima de 3 anys en tasques administratives amb responsabilitat.
Minimum languages
- Espanyol: Natiu
- Català: Natiu
Assessable requirements
Molt valorable residència al Ripollès.